تست خودشناسی

آنچه در مطالعه تست های خودشناسی اهمیت دارد اینست که بایستی راجب سوالات طرح شده فکر کنید و به ارتباط بین سوال و نقش آن در بازار بیندیشید.

در این تست ها، پاسخ های شما جمع بندی نمیشود، بلکه این تست ها به شما کمک میکند که با شناخت رفتار خود در قبال اتفاقات روزمره و بازار،

بر روان خود هنگام انجام معاملات تسلط بیشتری داشته باشید.

پس برای پاسخ به سوالات وقت کافی بگذارید.

اسکرول به بالا