شش ماه در کنار شما بودیم و در اوج تشویش بازار،تحلیل شاخص کل را به نحو صحیح در اختیارتان قرار دادیم.

در ادامه نیز همراهتان هستیم.

تحلیل بورس ایران،شاخص کل

در تاریخ: 1400/04/18

این ویدئو صرفا یک تحلیل و نظرشخصی اینجانب میباشد و هیچ گونه سیگنال خرید و فروش نیست و مسئولیت هرگونه سود یا ضرر به عهده سهامدار خواهد بود.

پخش ویدیو
۶ تیرماه

تحلیل بورس ایران،شاخص کل

در تاریخ: 1400/02/01

این ویدئو صرفا یک تحلیل و نظرشخصی اینجانب میباشد و هیچ گونه سیگنال خرید و فروش نیست و مسئولیت هرگونه سود یا ضرر به عهده سهامدار خواهد بود.

پخش ویدیو

تحلیل بورس ایران،شاخص کل

در تاریخ: 29 آبان

پخش ویدیو

تحلیل بورس ایران،شاخص کل

در تاریخ: 14 آبان

پخش ویدیو

تحلیل بورس ایران،شاخص کل

در تاریخ: 6 آبان

پخش ویدیو

تحلیل بورس ایران،شاخص کل

در تاریخ: 26 مهر

پخش ویدیو

تحلیل بورس ایران،شاخص کل

در تاریخ: 31 شهریور

پخش ویدیو

تحلیل بورس ایران،شاخص کل

در تاریخ: 29 شهریور

پخش ویدیو

تحلیل بورس ایران،شاخص کل

در تاریخ: 1 شهریور

پخش ویدیو

تحلیل بورس ایران،شاخص کل

در تاریخ: 7 مرداد

پخش ویدیو
اسکرول به بالا