تحلیل فاندامنتال

علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی،مالی و سایر موارد تأثیرگذار درباره یک دارایی است که باعث می شود بتوان ارزش حقیقه فعلی و احتمالی آن دارایی را در آینده تعیین کرد.آنالیز و بررسی تمامی جوانب و عوامل تاثیر گذار بر یک پروژه یا شرکت،به طوری که بتوانید ارزش ذاتی و پتانسیل های بالقوه آن را تشخیص دهید به عنوان تعریف تحلیل فاندامنتال شناخته می شود.در این سر فصل مشاوره تخصصی، تاثیر عوامل بنیادی در بازار بورس ایران به تصویر کشیده شده است.

پخش ویدیو

جلسه اول

پخش ویدیو

جلسه دوم

پخش ویدیو

جلسه سوم

پخش ویدیو

جلسه چهارم

پخش ویدیو

جلسه پنجم

پخش ویدیو

جلسه ششم

پخش ویدیو

جلسه هفتم

پخش ویدیو

جلسه هشتم

پخش ویدیو

جلسه نهم

پخش ویدیو

جلسه دهم

پخش ویدیو

جلسه یازدهم

پخش ویدیو

جلسه دوازدهم

پخش ویدیو

جلسه سیزدهم

پخش ویدیو

جلسه چهاردهم

پخش ویدیو

جلسه پانزدهم

پخش ویدیو

جلسه شانزدهم

پخش ویدیو

جلسه هفدهم

پخش ویدیو

جلسه هجدهم

پخش ویدیو

جلسه نوزدهم

اسکرول به بالا