به جرات می‌توان گفت که الیوت معجزه ای در تحلیل تکنیکال می‌باشد و بدون آن تخمین حرکت های بزرگ بازار سرمایه با شک و تردید بسیاری می تواند همراه باشد.

ساده ترین تعریف این نظریه این است که بازار سرمایه بر اساس یک آهنگ یا ریتم مکرر شامل پنج موجی ایمپالس و یک سه موجی کارکشن یا اصطلاحی است که هر کدام از اینها شامل ریز موج ها و لایه هایی هستند که نحوه شمارش و قواعد بین آنها مباحثی است که در این مشاوره تخصصی، به طور خلاصه به آن پرداخته شده است.

پخش ویدیو

جلسه اول

پخش ویدیو

جلسه دوم

پخش ویدیو

جلسه سوم

پخش ویدیو

جلسه چهارم

پخش ویدیو

جلسه پنجم

پخش ویدیو

جلسه ششم

اسکرول به بالا