در این سرفصل مشاوره تخصصی:

مقدمات بسیار حیاتی بازار و مفاهیم اولیه نظیر خط روند،ماژور و مینور،طریقه نصب برخی از نرم افزارهای مهم کانال کشی،اسیلاتورها،الگوهای کلاسیک،کندل استیک،فیبوناچی به شما آموزش داده می شود.

پخش ویدیو

جلسه اول

پخش ویدیو

جلسه دوم

پخش ویدیو

جلسه سوم

پخش ویدیو

جلسه چهارم

پخش ویدیو

جلسه پنجم

پخش ویدیو

جلسه ششم

پخش ویدیو

جلسه هفتم

پخش ویدیو

جلسه هشتم

پخش ویدیو

جلسه نهم

پخش ویدیو

جلسه دهم

پخش ویدیو

جلسه یازدهم

پخش ویدیو

جلسه دوازدهم

پخش ویدیو

جلسه سیزدهم

پخش ویدیو

جلسه چهاردهم

پخش ویدیو

جلسه پانزدهم

پخش ویدیو

جلسه شانزدهم

پخش ویدیو

جلسه هفدهم

پخش ویدیو

جلسه هجدهم

پخش ویدیو

جلسه نودهم

پخش ویدیو

جلسه بیستم

اسکرول به بالا