آموزش کار با نرم ادونسد

این نرم‌افزار به شما کمک میکند تا بتوانید راحت تر پنج موج های الیوت را پیدا کنید و چشمان شما به شناسایی پنج موجی ها عادت کند.

پخش ویدیو

جلسه اول

پخش ویدیو

جلسه دوم

پخش ویدیو

جلسه سوم

پخش ویدیو

جلسه چهارم

پخش ویدیو

جلسه پنجم

پخش ویدیو

جلسه ششم

پخش ویدیو

جلسه هفتم

اسکرول به بالا